Nederland sluit nieuw belastingverdrag met België


Het Nederlandse Ministerie van Financiën heeft vandaag aangekondigd dat Nederland en België een nieuw belastingverdrag hebben ondertekend. Dit nieuwe verdrag vervangt het oude verdrag uit 2001 en heeft als doel dubbele belasting te voorkomen en misbruik tegen te gaan. Daarnaast biedt het oplossingen voor enkele knelpunten die nog bestonden onder het oude verdrag.

Veranderingen in het nieuwe belastingverdrag

Gelijke behandeling voor leraren, hoogleraren, sporters en artiesten

Een van de belangrijkste veranderingen in het nieuwe verdrag heeft betrekking op leraren, hoogleraren, sporters en artiesten die over de grens werken of optreden. Onder het aangepaste verdrag zullen deze personen in principe belasting betalen in het land waar zij hun werkzaamheden verrichten. Hierdoor worden zij gelijk behandeld aan andere werknemers en betalen zij belasting in hetzelfde land waar zij socialezekerheidspremies verschuldigd zijn.

Antimisbruikbepalingen

Daarnaast bevat het nieuwe verdrag antimisbruikbepalingen om belastingontwijking tegen te gaan. Het geeft Nederland ook de mogelijkheid om winstbelasting te heffen in het land waar activiteiten worden uitgevoerd, in lijn met het internationale BEPS-project tegen belastingontwijking.

Aanpassingen voor directeur-grootaandeelhouders

Voor directeur-grootaandeelhouders die naar België zijn geëmigreerd, bevat het nieuwe verdrag twee belangrijke aanpassingen. Nederland krijgt de mogelijkheid om tot tien jaar na emigratie dividenden te belasten, zelfs als de BV (Besloten Vennootschap) is verhuisd naar België. Daarnaast zal België geen belasting heffen bij verkoop van aandelen of liquidatie van de BV, zolang er nog een Nederlandse belastingclaim openstaat over de waardeaangroei van de aandelen in de periode dat de aandeelhouder inwoner van Nederland was.

Situatie van grenswerkers die thuiswerken

Hoewel er nog gesprekken plaatsvinden over de situatie van grenswerkers die thuiswerken, is ervoor gekozen om het verdrag nu al te ondertekenen en niet te wachten op de uitkomst van deze besprekingen.

Goedkeuring en toelichting

Voordat het nieuwe belastingverdrag in werking kan treden, moeten de parlementen van zowel Nederland als België het nog goedkeuren. Er zal ook een gezamenlijke toelichting op het verdrag worden opgesteld. In Nederland zal het verdrag eerst worden voorgelegd aan de Raad van State en vervolgens aan het Parlement.

Contactgegevens Consilio Tax & Law

Voor meer informatie en updates over het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België, kunt u contact opnemen met Consilio Tax & Law:

Contact - Consilio Maastricht

Contact - Consilio Maastricht

Neem contact met ons op

ONTDEK MEER

Referenties

In de kijker

In de kijker

Updates

Inschrijven Nieuwsbrief

Zo word je altijd als eerste op de hoogte gebracht van ons laatste nieuws, updates, jobs, tips & promoties. Stay UP-TO-DATE!

NUMMER #1 "Webdesigner Belgium": 

Uitstekend

4,8 uit 5 | gebaseerd op +430 GOOGLE REVIEWS

Referentieblogs

BEKIJK ALLES   >>

WEBSITE LATEN MAKEN?

Kies een Smart-Site en je wilt nooit meer iets anders

Een Smart-Site maakt het gemakkelijk om automatisch up-to-date te blijven met je klanten en overal aanwezig te zijn.

Graag een afspraak