De Vlaamse klimaatstrategie en het effect ervan op wonen en leven in Vlaanderen 2050


De Vlaamse overheid heeft in 2016 haar klimaatstrategie gepresenteerd. Deze strategie heeft als doel om de CO2-uitstoot in Vlaanderen tegen 2050 met 80 tot 95% te verminderen, ten opzichte van 1990. Maar wat betekent deze ambitieuze doelstelling voor wonen en leven in Vlaanderen?

Duurzame woningen

Een van de belangrijkste aspecten van de Vlaamse klimaatstrategie is het realiseren van duurzame woningen. Dit betekent dat bestaande woningen gerenoveerd moeten worden om energie- en waterverbruik te verminderen. Bij nieuwbouw moeten duurzame materialen en technieken worden toegepast, zoals zonnepanelen en warmtepompen.

Mobiliteit

Een ander belangrijk aspect van de klimaatstrategie is duurzame mobiliteit. Dit betekent dat er minder gebruik gemaakt moet worden van fossiele brandstoffen, zoals benzine en diesel. Elektrische auto's en fietsen zijn daarom belangrijke alternatieven. Daarnaast moet het openbaar vervoer verder worden uitgebreid en verbeterd.

Circulaire economie

Een circulaire economie is een economie waarin grondstoffen worden hergebruikt en afval tot een minimum wordt beperkt. Dit draagt bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot. De Vlaamse overheid wil inzetten op een circulaire economie door afval te verminderen, hergebruiken en recyclen.

Financiële prikkels

Om de doelstellingen uit de klimaatstrategie te behalen, worden er financiële prikkels ingezet om duurzame investeringen te stimuleren. Zo krijgen huiseigenaren bijvoorbeeld subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen. Ook worden er belastingen geheven op vervuilende producten om het gebruik hiervan te ontmoedigen.

Al met al heeft de Vlaamse klimaatstrategie grote gevolgen voor wonen en leven in Vlaanderen. Er wordt ingezet op duurzame woningen, mobiliteit en een circulaire economie. Financiële prikkels worden ingezet om de doelstellingen te behalen. Door deze maatregelen zal Vlaanderen in 2050 een duurzamere en aangenamere plek zijn om te wonen en te leven.

De Vlaamse klimaatstrategie en het effect ervan op wonen en leven in Vlaanderen 2050 | Xenadvies

De Vlaamse klimaatstrategie en het effect ervan op wonen en leven in Vlaanderen 2050 | Xenadvies

De Vlaamse klimaatstrategie en het effect ervan op wonen en leven in Vlaanderen 2050

ONDEK MEER

Referenties

In de kijker

In de kijker

Updates

Inschrijven Nieuwsbrief

Zo word je altijd als eerste op de hoogte gebracht van ons laatste nieuws, updates, jobs, tips & promoties. Stay UP-TO-DATE!

NUMMER #1 "Webdesigner Belgium": 

Uitstekend

4,8 uit 5 | gebaseerd op +430 GOOGLE REVIEWS

Referentieblogs

BEKIJK ALLES   >>

WEBSITE LATEN MAKEN?

Kies een Smart-Site en je wilt nooit meer iets anders

Een Smart-Site maakt het gemakkelijk om automatisch up-to-date te blijven met je klanten en overal aanwezig te zijn.

Graag een afspraak