Vaderschaps- en geboorteverlof


Is van toepassing voor geboortes vanaf 1 mei 2019, het gaat om een verlof dat kan worden opgenomen door zelfstandigen die vader of mee-ouder worden naar aanleiding van de geboorte van één of meerdere kinderen ten aanzien waarvan zij een wettelijke afstammingsband of een band van mee-ouderschap hebben.

Sinds 01/01/2021, geeft dit verlof recht ofwel op een uitkering voor maximaal 15 dagen onderbreking, ofwel op een uitkering voor maximaal 8 dagen onderbreking aangevuld met een éénmalige premie van 135 euro ter compensatie van kosten gemaakt via een erkend systeem van huishoudhulp. 

De onderbreking kan eveneens per halve dag gebeuren en moet plaatsvinden in een periode van vier maanden na de geboorte.


(*) Voor een geboorte die heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2021 was de uitkering voor ofwel 10 volledige dagen onderbreking, ofwel op een uitkering voor 8 dagen onderbreking aangevuld met een éénmalige premie van 135 euro ter compensatie van kosten gemaakt via een erkend systeem van huishoudhulp.

Wie kan de uitkering aanvragen?

U kan een vaderschaps- en geboorte-uitkering aanvragen als u, onder andere, de volgende voorwaarden vervult:

  • U bent zelfstandige;
  • U bent vader of mee-ouder* geworden;
  • U bent in orde met de sociale bijdragen voor de twee kwartalen die het kwartaal van de geboorte van het kind voorafgaan **
Optimaliseer uw sociaal beheer met Group S

U hebt elke beroepsactiviteit volledig onderbroken gedurende enkele volledige of halve dagen ten gevolge van de geboorte van het kind en dit alvorens het kind vier maanden is. De dagen van onderbreking mogen echter niet identiek zijn aan de dagen van onderbreking die in het kader van de overbruggingsrecht werden genomen.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Voor een volledige dag onderbreking, ontvangt u 91,03 euro *** (maximaal 15 volledige dagen).

Voor een halve dag onderbreking, ontvangt u 45,52 euro *** (maximaal 30 halve dagen).

Opgelet: indien u de uitkering voor maximum 8 volledige dagen of maximum 16 halve dagen aanvraagt, kan u eveneens, bovenop deze uitkering, de geboortehulp (bestaande uit een éénmalige premie van 135 euro) aanvragen.

Schermafbeelding 2022-04-28 om 12.15.33.pngSchermafbeelding 2022-04-28 om 12.11.44.pngSchermafbeelding 2022-04-28 om 12.06.21.pngSchermafbeelding 2022-04-28 om 11.59.37.png

Hoe kan ik de uitkering aanvragen?

De aanvraag moet ingediend worden ten laatste op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal van de geboorte van het kind per aangetekende zending of ter plaatse afgeven (tegen een ontvangstbevestiging).

Indien uw kindje werd geboren in de laatste maand van een kwartaal (met name maart, juni, september of december) beschikt u over een extra maand om uw aanvraag in te dienen !

Opgelet : aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet meer in aanmerking genomen ! 

DOWNLOAD

* Wanneer de wettelijke afstamming gekend is ten aanzien van een andere persoon dan de moeder, kan de uitkering enkel en alleen door deze persoon genoten worden. Wanneer er geen wettelijke afstamming gekend is, kan de uitkering toegekend worden aan de persoon die wettelijk of minstens drie jaar feitelijk samenwoont met de moeder van het kind.

** Indien U een Starter bent en dus niet onderworpen was aan het sociaal statuut der zelfstandigen tijdens die kwartalen, kan u deze uitkering ontvangen indien u onderworpen was aan een ander Belgisch sociaal zekerheidsstelsel tijdens die kwartalen. Zowel de perioden van werkzaamheid  als werknemer of ambtenaar als de perioden van ziekte en invaliditeit worden in aanmerking genomen. Hetzelfde geldt voor de periodes waarin u een werkloosheidsuitkering ontving.

Referenties

In de kijker

In de kijker

Updates

Inschrijven Nieuwsbrief

Zo word je altijd als eerste op de hoogte gebracht van ons laatste nieuws, updates, jobs, tips & promoties. Stay UP-TO-DATE!

NUMMER #1 "Webdesigner Belgium": 

Uitstekend

4,8 uit 5 | gebaseerd op +430 GOOGLE REVIEWS

Referentieblogs

BEKIJK ALLES   >>

WEBSITE LATEN MAKEN?

Kies een Smart-Site en je wilt nooit meer iets anders

Een Smart-Site maakt het gemakkelijk om automatisch up-to-date te blijven met je klanten en overal aanwezig te zijn.

Graag een afspraak